Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:2

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:2 BS

Dɔ nang i kə́ ndágə doy karī ō, yá̰a̰ gətóo tū tə́ ō. Loo i man̄ malang ō, til utə̄ dɔ ō, ɓá tā ba ndíĺ Nə́ɓā a nēl̄ dɔ man̄ tə́.
BS: Bible sar
Teilen

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:2

Teilen