Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:11

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:11 BS

Nə́ɓā əda na kadə̄ mu gə̄ kə teēn̄ dɔ nang tə́ ō, kōō gə̄ kə́ kə kumdə́ gēé kə teēn̄ ō, kāgə̄ gə̄ kə́ kə kan̄də́ gēé kə teēn̄ ō, kə gō gíŕdə́ gēé. Anī yá̰á̰ ní reē tītə̄ ń Nə́ɓā ədań ní.
BS: Bible sar
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:11