Matiyu 1:6

Matiyu 1:6 NINNT

Jesi à si aki a Doda. Doda à si aki a Solomo. (Ayirr ama wa yo à si Basheba, ayamba a Urriya.)
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Matiyu 1:6