Matiyu 1:11

Matiyu 1:11 NINNT

Josiya à si aki a Jekoniya na amuyirr ba. (Na ase ka nggo a vɨ anu Israila ba igarr yi na ko nu Babilo.)
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Matiyu 1:11