Génesis 3:23

Génesis 3:23 TZC00

Jech o xal ti Dios ti ja' Ajvalile laj sloq'ues batel ti vinic ti ta ts'unubal ti ja' Eden sbie, bat yac' abtejuc ta banomil ti bu lic ayanuc talele.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 3:23