Génesis 3:21

Génesis 3:21 TZC00

Ti Dios ti ja' Ajvalile laj spas c'u'il ta nucul yo' jech ta slap ti vinique xchi'uc ti yajnile.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 3:21