Génesis 3:18

Génesis 3:18 TZC00

Jech ti banomile ta xac' ch'iuc ep ta tos ch'ixetic ta aventa. Ja' jech xtoc ta xlic alo' te'tical itajetic.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen