Génesis 3:13

Génesis 3:13 TZC00

Va'i un, ti Dios ti ja' Ajvalile xi laj sjac'be ti antse: —¿C'u cha'al jech laj apas? Xi laj stac' ti stuque: —Ja' laj slo'laun ti chone. Jech o xal laj jlo'.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen