Génesis 3:11

Génesis 3:11 TZC00

Va'i un, xi jac'bat yu'un ti Diose: —¿Buch'u laj yalbot ti t'analote? ¿Mi yu'un laj xa alo' ti sat te' ti laj calbot ti mu xalo'e?
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen