Génesis 3:10

Génesis 3:10 TZC00

Xi laj stac' ti vinique: —Laj ca'i ti tey ta xaxanav ta ts'unubaltique. Lixi', yu'un t'analun. Jech o xal laj jnac' jba.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen