Génesis 2:8

Génesis 2:8 TZC00

Ts'acal to un, ti Dios ti ja' Ajvalile, laj xchapan jun yav ts'unubal tey ta yosilal ti Eden sbie, ti oy ta yelov ti sloq'ueb c'ac'ale. Ti bu taje, laj yac' ti vinic ti laj smeltsane.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 2:8