Génesis 2:6

Génesis 2:6 TZC00

Manchuc mi ja' jech taje, yu'un ta no'ox xloc' ti vo' ta banomil yo' ta smalta scotol ti osile.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 2:6