Génesis 2:24

Génesis 2:24 TZC00

Jech o xal ti vinique ta xicta comel stot sme' yo' ta xnabi ta ants. Ta spasic ta jun ti xchibalique.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen