Génesis 1:9

Génesis 1:9 TZC00

Va'i un, xi laj yal ti Diose: “Ti vo' ti oy ta yolon vinajele, ac'o stsob sba ta jun no'ox yavilic yo' jech ta xvinaj taquin ta xcom ti jlome.” Ja' jech ic'ot ta pasel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:9