Génesis 1:5

Génesis 1:5 TZC00

“C'ac'altic” laj yac'be sbiin. Yan ti ic'al osile, “ac'ubaltic” laj yac'be sbiin. Ja' jech yepal chapaj yu'un ta sliquebal c'ac'al.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:5