Génesis 1:25

Génesis 1:25 TZC00

Ti jech meltsaj yu'un ti Dios ti chon bolometic taje, scotol lec laj yil.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:25