Génesis 1:24

Génesis 1:24 TZC00

Jech xtoc ti Diose xi laj yale: “Xi s'elan ac'o boluc ta banomil scotol ti ep ta tos chon bolometique: ti ts'unbolal chon bolometique, xchi'uc ti colemal te'tical chon bolometique, ti c'usitic xquilet ta banomil ta xanave.” Ja' jech ono'ox ic'ot ta pasel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 1:24