Génesis 1:2

Génesis 1:2 TZC00

Yu'un ti banomile, mu stac' ilel c'u s'elan oy. Scotol noj ta vo', ic' ta j'ech'el. Xcuxlej ti Diose ta xbac'olaj ta ba vo'.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Génesis 1:2

Teilen