Pradžios 1:23

Pradžios 1:23 LTB

Tai buvo vakaras ir rytas­ penktoji diena.
LTB: K. Burbulio vertimas
Teilen