Pradžios 1:19

Pradžios 1:19 LTB

Tai buvo vakaras ir rytas­ ketvirtoji diena.
LTB: K. Burbulio vertimas
Teilen