Pradžios 1:13

Pradžios 1:13 LTB

Tai buvo vakaras ir rytas­ trečioji diena.
LTB: K. Burbulio vertimas
Teilen