MATEO 1:3

MATEO 1:3 TZOZNT

Vach iꞌayan screm ti Judae, Fares sbi ti june, Zara sbi ti june. Ti smeꞌique Tamar sbi. Iꞌayan screm ti Farese, Esrom sbi. Iꞌayan screm ti Esrome, Aram sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
Teilen