MATEO 1:14

MATEO 1:14 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Azore, Sadoc sbi. Iꞌayan screm ti Sadoque, Aquim sbi. Iꞌayan screm ti Aquime, Eliud sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
Teilen