MATEO 1:1

MATEO 1:1 TZOZNT

Jaꞌ liꞌ tsꞌibabil sbiic ti smucꞌtatotac ti Jesucristoe. Ti Jesucristoe jaꞌ smucꞌtatot ti Davide. Ti Davide jaꞌ smucꞌtatot ti Abraame.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
Teilen