Destpêkirin 1
KURNT
1
Afirandina dinyayê
1 # Yûhenna 1:1-3; Îbranî 11:3 Di destpêkê de Xwedê erd û ezman afirandin. 2Erd vikîvala û bêşikil bû, tariyê kûrahî rapêçabû. Ruhê Xwedê li ser rûyê avê digeriya.
3 # Korîntî I, 4:6 Xwedê got: «Bila ronahî çêbe.» Ronahî çêbû. 4Xwedê dît ku ronahî qenc e û wî ronahî ji tariyê veqetand. 5Xwedê navê ronahiyê «Roj» û yê tariyê «Şev» danî. Bû êvar û bû sibe, ev roja pêşî bû.
6 # Petrûs II, 3:5 Xwedê got: «Bila di navbera avan de qûbeyek çêbe, da ku avan ji hev veqetîne.» 7Îcar Xwedê qûbeyek çêkir û ava li bin qûbeyê, ji ava li ser veqetand. Wisa jî çêbû. 8Xwedê navê qûbeyê «Ezman» danî. Bû êvar û bû sibe, ev roja diduyan bû.
9Xwedê got: «Bila ava di bin ezman de li derekê bicive û bejahî bê dîtin.» Wisa jî çêbû. 10Xwedê navê bejahiyê «Erd» û navê ava civiyayî «Derya» danî. Xwedê dît ku ev qenc e.
11Piştre Xwedê got: «Bila li erdê giya û şînahiyên xweyî ber û dar çêbin û li gorî cureyên xwe ber û fêkî bidin.» Wisa jî çêbû. 12Erdê, giya û şînahiyên ku li gorî cureyên xwe ber didin û darên wiha gihandin ku berê wan di fêkiyê wan de ne. Xwedê dît ku ev qenc e. 13Bû êvar û bû sibe, ev roja sisiyan bû.
14Xwedê got: «Bila di qûbeya ezman de ronahî çêbin, da ku roj û şevê ji hev veqetînin û ji roj, demsal û salan re bibin nîşan. 15Bila ev di qûbeya ezman de bibin ronahî, da ku ronahiyê bidin erdê.» Wisa jî çêbû. 16Xwedê du ronahiyên mezin çêkirin: Ya mezin ji bo ku serweriyê li rojê bike, ya biçûk jî ji bo ku serweriyê li şevê bike. Wî stêr jî çêkirin. 17Xwedê ew di qûbeya ezman de bi cih kirin, da ku ew ronahiyê bidin erdê, 18serweriyê li şev û rojê bikin û ronahî û tariyê ji hev veqetînin. Xwedê dît ku ev qenc e. 19Bû êvar û bû sibe, ev roja çaran bû.
20Xwedê got: «Bila av kerî bi kerî bi afirîdên jîndar tije bibe û bila li ser erdê, li qûbeya ezman teyr bifirin.» 21Xwedê hûtên deryayê yên mezin, hemû keriyên jîndar ên ku di avê de tev digerin û teyrên ku difirin li gorî cureyên wan afirandin. Xwedê dît ku ev qenc e. 22Xwedê ew pîroz û bereket kirin û got: «Zêde û berdar bin, ava deryayan dagirin. Bila teyr li erdê zêde bibin.» 23Bû êvar û bû sibe, ev roja pêncan bû.
24Xwedê got: «Bila erd li gorî cureyên wan afirîdên jîndar, heywanên kedî, afirîdên ku bi erdê ve dişêlin#1:24 «Afirîdên ku bi erdê ve dişêlin»: Ev gotin heywanên wek mişk û kêzikan jî digire nav xwe. û heywanên kovî derîne.» Wisa jî çêbû. 25Xwedê li gorî cureyên wan heywanên kovî, kedî û hemû cureyên dişêlin afirandin. Xwedê dît ku ev qenc e.
26 # Korîntî I, 11:7 Xwedê got: «Em mirovî di sûretê xwe de çêkin ku bişibe me. Bila ew bibe serwerê masiyên avê, teyrên ezmanan, heywanên kedî, afirîdên ku bi erdê ve dişêlin û serwerê hemû dinyayê.»
27 # Destpêkirin 5:2; Metta 19:4-5; Marqos 10:6 #Destpêkirin 5:1-2 Xwedê mirov di sûretê xwe de, di sûretê Xwedê de afirand. Wî ew nêr û mê afirandin. 28Xwedê ew pîroz û bereket kirin û ji wan re got: «Zêde û berdar bin, erdê dagirin û bixin bin serweriya xwe. Bibin serwerên masiyên deryayan, teyrên ezmanan û hemû afirîdên ku dişêlin.» 29Piştre Xwedê got: «Ez hemû giya û şînahiyên ku li ser rûyê erdê ber didin û her dara fêkiyan didim we ku tovê wê di berê wê de ye. Wê ev ji we re bibin xwarin. 30Ez ji bo hemû heywanên kovî, teyrên ezmanan û afirîdên ku dişêlin –ji bo her tiştê ku hilma jiyanê pê re ye– ez hemû şînahiyan ji bo xwarinê didim.» Wisa jî çêbû. 31Xwedê hemû tiştên çêkiribûn dîtin ku qenc e. Bû êvar û bû sibe, ev roja şeşan bû.

Kurdish New Testament and Psalms + © Turkish Bible Society, 2005.

Mehr über die Kurmanji Încîl erfahren