Mataio 1:11

Mataio 1:11 TII IITIHI

Iékonia (me ni âjiénen). Ke é ha a benaamwon naa, ke lé pawie lépwo Isaraéla mu ha amu telé, ke lé péélé nge *Babulona me lépwo *apenem tice ja kon.
TII IITIHI: Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Mataio 1:11