Génesis 1
QUETZMIXE

Génesis 1

1
Ko tsyo'onë'ky tsyo'ontäky winë
1Ko tsyo'ontäky, Tios yë'ë ojts tyajkojy ëka'any yë tsajp ets naaxwiinyëtë. 2Yë naaxwiinyëtë ka'ap ënäty nitii ijxën oypyë tmëëtëty, je'eyë ënäty kootspuknë wyimpakëxë'ëky yë mëjnëëmejy ets ja Tios ja myëk'ajtën y'oyajtën yë'ë ënäty je'eyë yu'kxp nëëwinkëjxy.
3Ënät yë Tios y'ënäny: wä'än tjää'aty yë kutë'kxën.
Tää ja kutë'kxën ojts kyëxë'ëky. 4Ko ja Tios t'ijxy ko janty'oy kyëxë'ëky ja kutë'kxën. Ënät tyajnäywyä'kxyë mëët ja kootsajtën. 5Ets tukxëëwajty, xëëny e ja kootsajtën tukxëëwajty koots. Jëtu'un ojts kyä'pxy ja mëtu'kxëëwpë. 6Ënät ja Tios jatëkok y'ënäny: Wä'än tjää'aty tu'uk yë niwits nijuux, mëti'ipë yaj'ëwä'kxy'itëpën yë nëë, jëtu'unts ëwä'kxyjyäty wyë'ëmtëty.
Ënät ojts jëtu'un tyuny jyätyë. 7Tios ojts tu'uk tjanty yajkojy yë niwits nijuuxy, mëti'ipë yaj'ëwä'kxy'itëpën yë nëë. Tu'kpëky ojts ja nëë wyi'imy pa'tkë'p ets tu'kpëky nëkëjxy. 8Ja niwits nijuux jä'ä tyajxëëwpejty tsajp. Jëtu'un ojts ja mäjtsk xëëwpë kyä'pxy. 9Ënät yë Tios jatëkok y'ënäny: Ja nëë mëti'ipë të wyi'imyën pa'tkë'p, wä'än tnämyukyë tu'ukyë ets wä'än jëtu'un tnitëtstu'uty yë naaxwiinyëtë.
Jëtu'un ojts tyuny jyätyë. 10Ja mëti'ipë ojts nyitëtstu'utyën. Jä'ä ojts ja Tios txëëwmo'oy Naax. E ja nëë mëti'ipë ënäty tu'ukyë të nyämyukyën jä'ä txëëwmooy mejy.
Ko ja Tios t'ijxy ko aak'oy mëti'ipë të tyajkojyën. 11Ënät y'ënäny wä'än tpu'uy yë aay ujts kanaakjëjp. Ujts mëti'ipë myëët'atëpën yë pyajk ets kepy mëti'ipë tëëmpätëpën.
Jëtu'un ojts tyuny jyätyë. 12Tää wyinmujxëtyääy wyinyo'onëtyääy ja naax mëët ja aay ujts, tam mëti'ipë myëët'ajtypyën yë pyajk ets aay kepy mëti'ipë tëëmpäjtpën. E Tios janty'oy t'ijxy mëti'ipë ënäty të tyajkojyën. 13Jëtu'un ojts kyä'pxy ja mëtëkëëkxëëwpë.
14-15Ënät ja Tios y'ënaankojnëpë: Wä'än tjää'aty ja të'kxën jajën jam tsajpwinm ma niwits nijuuxën, mëti'ipë kyutë'kx kyujajëpën ja naaxwiinyëtë. Ets tyajnäywyä'kxëtëty ja xëënyajtën ets ja kootsajtën ets yë'ë yajtuk'ixëty ja xëëw jëmëjt, xëëw po'o ets ko jyää'atëty ja nyipo'o nyijëmëjt tiijaty tuunëp jajtëpën.
Jëtu'un ojts tyunyë jyätyë. 16Tios ojts tyajkojy mäjtsk yë kujaj kutë'kxën, tu'uk yë mëjpë mëti'ipë kujaj kutë'kxëpën xëëny ets mutskpë mëti'ipë kujaj kutë'kxëpën koots. Ojts näjyëtu'un tyajkojy maymyëtsa'a. 17Tios ojts tpëjktä'äky yë kutë'kxën jam tsajpwinm ma niwits nijuuxën, mëti'ipë kutë'kx kujajëpën yaa naaxwiiny, 18mëti'ipë kutë'kx kujajëpën xëëny koots, mëti'ipë yaj'ëwä'kxy'itëpën yë xëëny'ajt kootsajtën. E Tios janty'oy t'ijxy mëti'ipë ënäty të tyajkojyën. 19Jëtu'un ojts kyä'pxy ja taxk xëëwpë.
20Ënät yë Tios jatëkok y'ënäny: wä'än tjää'aty winëjaty jëyujk jap nëëjoty ets wä'än tjää'aty näjyëtu'un yë joon jëyujk mëti'ipë kääkjëtijtëpën naaxwiinkëjxy.
Jëtu'un tyuunë jyajtë. 21Ojts yë'ë Tios yë jëyujk tyajkojy mëjatypë këjxmjatypë jap nëëjoty ets tu'kë'ëyë jëyujk jënu'un yaj'ixy yajpaatyën nëëjoty, näjyëtu'un yë joon jëyujk ojts tyajkojy.
Yë Tios aak'oy t'ijxy mëti'ipë ënäty të tyajkojyën. 22Ënät ojts tkënu'kxy mëët ya'atë aaw ayuk: Wä'än mnimayëtë ets xyajwintuktëty yë nëëjot ets wä'än näjyëtu'un nimayë yë joon jëyujk naaxwiiny.
23Jëtu'un ojts kyä'pxy ja mëkoxk xëëwpë.
24Ënät yë Tios y'ënäny: Wä'än tjää'aty naaxkëjxy yë winë jëyujk: mëti'ipë ma jëën ma tëjk yajpaatëpën ets mëti'ipë aayjoty ujtsjoty yajpaatëpën, mëti'ipë myox tyukye'epyën.
Jëtu'un ojts tyunyë jyätyë, 25Tios ojts ya'atë jëyujk tyajkojta'ay ets janty'oy t'ijxy.
26Paaty y'ënäny: Tyam tsojk ënät nyajkojëm yë naaxwiinyëtë ja'ay. Jëtu'un y'ixë'atëty tä ëëtsajtëmën. Myëët'atëp yë ënä'ämën kutujkën ma nëë jëyujkën, ma joon jëyujkën, ma ja jëyujkën mëti'ipë tsënaaytyëpën ma jëën tëjkën ets aay joty ujtsjotypë. Näyjyëtu'un myëët'atëp yë ënä'ämën kutujkën ma ja jëyujkën mëti'ipë myox tyukye'epyën.
27Ko yë Tios ojts tyajkojy yë naaxwiinyëtë ja'ay,
jëtu'un ojts tyajkojy ijxtëm yë'ë kë'ëm y'ixëtyën,
ye'etyëjk ets to'oxytyëjk ojts tyajkojy.
28Tääts tmooy yë kyënu'kxën ets t'ënëmaay:
Mëët'atë ënät yë m'u'unk m'ëna'këty,
yajwintuktë yë naaxwiinyëtë ets xy'ënä'ämtëty.
Mijts m'ënä'ämta'atëp yë nëë jëyujk ets
yë joon jëyujk ets tu'kë'ëyë jëyujk
mëti'ipë myox tyukye'epyën.
29Tää jatëkok tjaakënëmaay: Ëk'ixtë, tyam mijts nmo'otë ets ntukë'ëtëkëtë tu'kë'ëyë aay ujts mëti'ipë naaxkëjxy yoonp ji'tspën ets myëët'ajtyp yë pyajk ets tu'kë'ëyë aay kepy mëti'ipë tëëmpäjtpën. Yë'ëts myajtuntëp ets xyjyë'kxtëty xypyëktëty, 30e yë jëyujkëty mëti'ipë tsënaaytyëpën aayjoty ujtsjoty, joon jëyujkëty ets tsa'anyëty, yë'ë jyë'kxtëp aay ujts.
Jëtu'un ojts tyunyë jyätyë, 31ënät yë Tios t'ijxy janty'oy tu'kë'ëyë mëti'ipë ënäty të tyajkojyën. Jëtu'un ojts kyä'pxy ja mëtëtujk xëëwpë.

Biblia en Mixe de Quetzaltepec, Oaxaca, México © Sociedad Bíblica de México, A.C., 2013.

Mehr über die Biblia Mixe de Quetzaltepec erfahren