Sáng thế 1:1

Sáng thế 1:1 BPT

Ban đầu Thượng Đế tạo nên trời và đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Sáng thế 1:1