Matta 2:21

Matta 2:21 TULA

Yinu a kun a da̱u loko a yika ti̱m Yisrela.
TULA: Bwaki Kifwiyang
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Matta 2:21