Matta 1:6

Matta 1:6 TULA

Yesse a bi̱u Mai Dauda Dauda a bi̱u Solomon wu n ne ki̱n a no naye Wuriya.
TULA: Bwaki Kifwiyang
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Matta 1:6