Genezis 1:22

Genezis 1:22 SSV

Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!“
SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Teilen