Genezis 1:10

Genezis 1:10 SSV

A Boh nazval súš „zemou“ a zhromaždište vôd nazval „morom“. A Boh videl, že je to dobré.
SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Teilen