Mattayo 1:4

Mattayo 1:4 DTGANT09

Araamu gwajiilu Aminadabu, Aminadabu gwajiilu Nashooni, Nashooni gwajiilu Salmoon
DTGANT09: NEAJEEDA EESH BEA BUUNEESSEAN
Teilen