Mattayo 1:10

Mattayo 1:10 DTGANT09

Hesekiya gwajiilu Manaase, Manaase gwajiilu Amooni, Amooni gwajiilu Yosiya
DTGANT09: NEAJEEDA EESH BEA BUUNEESSEAN
Teilen