ဆာ​လံ​က်မ္း 2
MSBZ
2
သား​ေတာ္​ကို​ရွင္​ဘု​ရင္​အ​ျဖစ္​ခန္႔​အပ္​ထား​ျခင္း
1တိုင္း​ႏိုင္​ငံ​တို႔​သည္ အ​ဘယ္​ေၾကာင့္ ႐ုန္း​ရင္း​ဆန္​ခတ္​ျဖစ္​ၾက​သ​နည္း​။
လူ​တို႔​သည္​လည္း အ​ဘယ္​ေၾကာင့္​အ​ခ်ည္း​ႏွီး​ေသာ​အ​ရာ​ကို ႀကံ​စည္​ၾက​သ​နည္း​။#တ ၄:၂၅။
2ကမၻာ​ေျမ​ႀကီး​ေပၚ​ရွိ​ရွင္​ဘု​ရင္​တို႔​သည္ ထ​ၾက​၍ အုပ္​ခ်ဳပ္​သူ​တို႔​သည္ အ​တူ​တ​ကြ​စု​ေဝး​ၾက​ကာ
ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​ႏွင့္ ကိုယ္​ေတာ္​ဘိ​သိက္​ေပး​ထား​ေသာ​အ​ရွင္​ကို ဆန္႔​က်င္​လ်က္​#တ ၄:၂၆။
3“​သူ​တို႔​၏​အ​ခ်ည္​အ​ေႏွာင္​မ်ား​ကို ငါ​တို႔​ျဖတ္​ၾက​စို႔​။
သူ​တို႔​ခ်ည္​ေသာ​ႀကိဳး​မ်ား​ကို ငါ​တို႔​ထံ​မွ​ပယ္​ရွား​ၾက​စို႔​”​#ေယ ၅:၅။ဟု ဆို​ၾက​၏​။
4ေကာင္း​ကင္​ဘုံ​၌ ထိုင္​ေတာ္​မူ​ေသာ​အ​ရွင္​သည္ ရယ္​ေမာ​ေတာ္​မူ​၏​။
ဘု​ရား​ရွင္​သည္ သူ​တို႔​ကို​ျပက္​ရယ္​ျပဳ​ေတာ္​မူ​၏​။#ဆာ ၃၇:၁၃၊ ၅၉:၈၊ ေယာ​ဘ ၂၂:၁၉၊ သု ၁:၂၆။
5ထို႔​ေနာက္ ကိုယ္​ေတာ္​သည္ မိ​မိ​၏​အ​မ်က္​ေတာ္​ျဖင့္ သူ​တို႔​ကို​မိန္႔​ေတာ္​မူ​၍
မိ​မိ​၏​ျပင္း​ထန္​ေသာ​အ​မ်က္​ေတာ္​ျဖင့္ သူ​တို႔​ကို​ထိတ္​လန္႔​ေစ​ေတာ္​မူ​ကာ
6“​ငါ​၏​သန္႔​ရွင္း​ေသာ​ဇိ​အုန္​ေတာင္​ေပၚ​တြင္
ငါ​၏​ရွင္​ဘု​ရင္​ကို ငါ​ခန္႔​အပ္​ထား​ၿပီ​”​ဟု မိန္႔​ေတာ္​မူ​၏​။
7ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​၏​ျပ႒ာန္း​ခ်က္​ကို ငါ​ေျပာ​ၾကား​မည္​။
ကိုယ္​ေတာ္​က “​သင္​သည္ ငါ​၏​သား​ျဖစ္​၏​။ ယ​ေန႔​ပင္ သင့္​ကို​ငါ​ဖြား​ျမင္​ေစ​ၿပီ​။#တ ၁၃:၃၃၊ ေဟ​ၿဗဲ ၁:၅၊ ၅:၅။
8ငါ့​ထံ​မွ​ေတာင္း​ေလာ့​။ ေတာင္း​လၽွင္ တိုင္း​ႏိုင္​ငံ​တို႔​ကို သင္​၏​အ​ေမြ​အ​ျဖစ္ ငါ​ေပး​၍
ကမၻာ​ေျမ​အ​စြန္း​တိုင္​ေအာင္ သင္​၏​ပိုင္​ဆိုင္​ရာ​ျဖစ္​ေစ​မည္​။#ေဟ​ၿဗဲ ၁:၂။
9သင္​သည္ သံ​လွံ​တံ​ျဖင့္ သူ​တို႔​ကို​က်ိဳး​ပဲ့​ေစ​၍
သူ​တို႔​ကို ေျမ​အိုး​ကဲ့​သို႔ ႐ိုက္​ခြဲ​လိမ့္​မည္​”​#ဆာ ၈၉:၂၃၊ ေဟ​ရွာ ၃၀:၁၄၊ ေယ ၁၉:၁၁၊ ဗ်ာ ၂:၂၇၊ ၁၂:၅၊ ၁၉:၁၅။ဟု ငါ့​အား မိန္႔​ေတာ္​မူ​၏​။
10ထို႔​ေၾကာင့္ ရွင္​ဘု​ရင္​တို႔​၊ ပ​ညာ​သ​တိ​ရွိ​ၾက​ေလာ့​။
ကမၻာ​ေျမ​ႀကီး​ေပၚ​ရွိ​တ​ရား​စီ​ရင္​သူ​တို႔​၊ ပဲ့​ျပင္​ျခင္း​ကို​ခံ​ယူ​ၾက​ေလာ့​။
11ေၾကာက္​႐ြံ႕​ေသာ​စိတ္​ျဖင့္ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​၏​အ​မႈ​ေတာ္​ကို​ေဆာင္​႐ြက္​ၾက​ေလာ့​။ #ေဟ​ၿဗဲ ၁၂:၂၈။
ထိတ္​လန္႔​တုန္​လႈပ္​လ်က္​႐ႊင္​လန္း​ၾက​ေလာ့​။
12သား​ေတာ္​ကို​နမ္း​ၾက​ေလာ့​။
သို႔​မ​ဟုတ္​လၽွင္ အ​မ်က္​ေတာ္​ထြက္​သ​ျဖင့္ သင္​တို႔​သည္ လမ္း​၌​ပ်က္​စီး​ၾက​ရ​လိမ့္​မည္​။
အ​ေၾကာင္း​မူ​ကား ကိုယ္​ေတာ္​၏​အ​မ်က္​ေတာ္​မီး​သည္ တစ္​ခ​ဏ​ခ်င္း​တြင္​ေတာက္​ေလာင္​လိမ့္​မည္​။
ကိုယ္​ေတာ္​ကို​ခို​လႈံ​ေသာ​သူ​အ​ေပါင္း​တို႔​သည္ မဂၤ​လာ​ရွိ​ၾက​၏​။#ဆာ ၃၄:၈၊ ၈၄:၁၂။