کولُسیان 3
NMV

کولُسیان 3

3
اصول حاکم بر زندگی مقدّس
1پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. 2به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. 3زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. 4چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد.
5پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی#3‏:5 یا ”طمع“. را که همان بت‌پرستی است. 6به سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود. 7شما نیز در زندگی گذشتۀ خود به این راهها می‌رفتید. 8امّا اکنون باید همۀ اینها را از خود دور کنید، یعنی خشم، عصبانیت، بدخواهی، ناسزاگویی و سخنان زشت را از دهان خود. 9به یکدیگر دروغ مگویید، زیرا آن انسانِ قدیم را با کارهایش از تن به در آورده‌اید 10و انسانِ جدید را در بر کرده‌اید، که در معرفتِ حقیقیْ هر آن نو می‌شود تا به صورت آفرینندۀ خویش در‌آید. 11در این انسانِ جدید، یونانی یا یهودی، ختنه‌شده یا ختنه‌ناشده، بَربَر#3‏:11 مردمان غیریونانی که زبان یونانی را نمی‌دانستند. یا سَکایی،#3‏:11 ”سَکایی“ لقبی بود برای پست‌ترین قِشر از مردمان بَربَر، و بخصوص در اشاره به قبایلی در اطراف دریای سیاه به کار می‌رفت که از میانشان برده می‌گرفتند. غلام یا آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه چیز و در همه است.
12پس همچون قوم برگزیدۀ خدا که مقدّس و بسیار محبوب است، خویشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. 13نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. 14و بر روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم می‌پیوندد و شما را کامل می‌گرداند.#3‏:14 یا: «همه چیز را در اتحاد کامل به هم می‌پیوندد».
15صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید. 16کلام مسیح به دولتمندی در شما#3‏:16 یا: ”در میان شما“. ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید. 17و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید.
روابط ایمانداران
18ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند شایسته است. 19ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید. 20ای فرزندان، والدین خود را در هر امری اطاعت کنید، زیرا این خداوند را خشنود می‌سازد. 21ای پدران، فرزندان خویش را تلخکام مسازید، مبادا دلسرد شوند. 22ای غلامان، اربابان زمینی خویش را در هر امری اطاعت کنید، نه فقط آنگاه که مراقب شما هستند و یا برای جلب توجه‌شان، بلکه با اخلاص قلبی و به احترام خداوند مطیع باشید. 23هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای انسان، 24زیرا می‌دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می‌کنید. 25هر کس بدی کند، سزای عمل بد خویش را خواهد دید و تبعیضی در کار نیست.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


Mehr über die هزارۀ نو erfahren

Ermutigt und fordert dich heraus, jeden Tag die Gemeinschaft mit Gott zu suchen.


YouVersion verwendet Cookies, um deine Erfahrung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Webseite akzeptierst du unsere Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben.