رومیان 8:14

رومیان 8:14 NMV

زیرا آنان که از روح خدا هدایت می‌شوند، پسران خدایند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 8:14