یوحنا 15:8

یوحنا 15:8 NMV

جلال پدر من در این است که شما میوۀ بسیار آورید؛ و این‌گونه شاگرد من خواهید شد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen