یوحنا 15:5

یوحنا 15:5 NMV

«من تاک هستم و شما شاخه‌های آن. کسی که در من می‌ماند و من در او، میوۀ بسیار می‌آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ نمی‌توانید کرد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

یوحنا 15:5

Teilen