یوحنا 15:13

یوحنا 15:13 NMV

محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

یوحنا 15:13

Teilen