یوحنا 15:10

یوحنا 15:10 NMV

اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبت او می‌مانم.
NMV: هزارۀ نو
Teilen