اَفِسسیان 3:15

اَفِسسیان 3:15 NMV

هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین، از او نام می‌گیرد،
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema اَفِسسیان 3:15