اَفِسسیان 2:18

اَفِسسیان 2:18 NMV

زیرا به واسطۀ او، هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema اَفِسسیان 2:18