۲تیموتائوس 2:1

۲تیموتائوس 2:1 NMV

پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیحْ عیسی است نیرومند شو،
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تیموتائوس 2:1