۱یوحنا 4:12

۱یوحنا 4:12 NMV

هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است؛ امّا اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است.
NMV: هزارۀ نو
Teilen