Mattæusevangeliet 1:9

Mattæusevangeliet 1:9 BPH

som blev far til Jotam, og Jotam blev far til Ahaz. Ahaz blev far til Hizkija
BPH: Bibelen på Hverdagsdansk
Del