Mattæusevangeliet 1:5

Mattæusevangeliet 1:5 BDAN

og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Ruth. Obed blev far til Isaj
BDAN: Bibelen på Hverdagsdansk
Del