Mattæusevangeliet 1:23

Mattæusevangeliet 1:23 BDAN

„Se, jomfruen vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes ‚Immanuel’.” (Det navn betyder: „Gud er med os”).
BDAN: Bibelen på Hverdagsdansk
Del