1. Mosebog 10:10

1. Mosebog 10:10 BPH

Nimrods rige bestod først af byerne Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Shinar.
BPH: Bibelen på Hverdagsdansk
Del