2.Samuelsbog 1:1

2.Samuelsbog 1:1 BPH

Efter at Saul var død, og David var kommet tilbage til Ziklag fra sin sejr over amalekitterne
BPH: Bibelen på Hverdagsdansk
Del